Roer-terminologi

Babord

Coxens venstre side, normalt det samme som strokeside

Baksprut

Vann som kastes opp ved at åren tar vannet før den er i maksimal fremtrekksstilling.

Baug

Forstevnen på båten, benyttes også om den roer som sitter forrest i båten. Roeren benevnes også nr. 1.

Baugside

Styrbord side, coxens høyre side, som er den siden av båten hvor baugen vanligvis har sin åre. Også kollektivt om de roere som har åren til denne siden, dvs. vanligvis nr. 1, 3, 5, 7.

Big Blade

Moderne årer i komposittfibre hvor årebladet er kortere og bredere enn Maconårer, og hvor den delen av bladet som stikker ned i vannet er bredere enn delen på den andre siden av lengdeaksen.

Catch

Vannfatning, starten på vannarbeidet.

Cox

Styrmann. Etter NRs reglement må en mannlig cox veie minst 55 kg og en kvinnelig cox minst 50 kg. Supplerende dødvekt på inntil 10 kg er tillatt.

Elitegruppen

Norges Roforbunds treningsgruppe for landets fremste roere, landslaget.

Finish

Siste del av vannarbeidet med uttak av åren og overgang til nytt fremstrekk.

Finne

Liten styrekjøl akterut på utriggede båter.

FISA

Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron; det internasjonale roforbund.

Fiske

Åren skjærer ned i vannet fordi den ikke er nok skværet ved vannfatning (Engelsk «catch a crab»; dansk «fange en ugle»).

Fotbrett

Skråttstående, stillbart brett med remmer eller sko til å feste føttene i.

Fremstrekk

Bevegelsen fra avslutningen av vannarbeidet og fram til ny vannfatning.

Giring

Klampens plassering på åren og avstanden fra båtens senterlinje til swivelbolten, som til sammen avgjør momentet i rotaket.

Hauke

Årebladet er ikke kommet i vannet før bena begynner å skyve mot fotbrettet, slik at en del av arbeidet går til spille i luften.

Italiensk rigging

På fireren sitter strokens og baugens rigger på babord, toerens og treeren på styrbord side. På åtteren stroken, sekseren, treeren og baugen på babord, syveren, femmeren, fireren og toeren på styrbord.

Indre hånd

Den hånd som er nærmest swivelen.

Indre arm

Den del av årestammen som er innenfor klampen.

Junior

Roere er junior til og med det kalenderår de fyller 18 år. Juniorroere deles inn i fire kategorier. Junior D til og med det kalenderår de fyller 12 år. Junior C er 13 - 14 år, Junior B er 15- 16 år og junior A 17-18 år.

Kjøl

Langsgående hovedbjelke i bunnen av klinkbygde trebåter. Hoveddel i båtens bærende skjelett.

Klampen

En ring av lær, metall eller plast på årestammen, som ligger an mot swivelen. Også kalt Klemring.

Klare åren

Føre åren klar av vannet uten å subbe under fremstrekket.