Vedtekter

Klubbens lover, sikkerhets instrukser, HMS regler og instrukser for de forskjellige kommiteene

 

Moss Roklubb lover  Lover Moss Roklubb Vedtatt årsmøte 2018.pdf 
Roreglement Sikkerhetsreglement - Roreglement.pdf
HMS regler HMS regler.pdf
Instruks for Hederstegnkommite Hederstegn komite.pdf
Instruks for Hus & Anleggskommiteen Instruks for Hus og Anleggskomite.pdf