Vedtekter
Klubbens vedtekter og lover er under revidering. Nye vedtekter skal være på plass til årsmøte 2015. Vedtektene blir lagt her når de er vedtatt på årsmøte