Enter Title

Honoros Causa
Kan tildeles persjoner som gjennom mange år har gjort en stor jobb for klubben gjennom styre og komiteer, minst 10 år.

Aktive roere som gjennom mange år har oppnådd store resultater og skaffet klubben PR utad

  • 2014 Thor-Arne Dillig
  • 2014 Mette Klyve
  • Arne Aas
  • Anders Strømme
  • Bernt Myhre
  • Per Ivar Berg