Kontingent

Familiemedlem     kr 1000,-
Aktiv roer              kr 750,-
Støttemedlem       kr 350,-

KOSTNADER:

Det er klubbens ambisjon å skaffe riktige båter til alle aktive roere. Moss Roklubb prioriterer derfor å bruke sine begrensede ressurser på nye konkurransebåter. En singelsculler med årer koster 100.000 og en fullt utstyr åtter koster ca 350.000 kroner.

Øvrige kostnader til trening og regattaer dekkes i hovedsak av roerne selv. For å få ned transportkostnadene i forbindelse med regattaer er det ønskelig at foresatte bidrar med å kjøre de aktive. Reisekostnader og kostnader til kost og losji fordeles og dekkes av roerne.

Kostnader knyttet til startkontingenter dekkes med 75% av utøveren og 25% av klubben.

For nybegynnere og bredderoer kan kostnadene beløpe seg til 5-6.000 kroner pr år. Dette inkluderer:
·      Medlemskontingent
·      Lisens
·      Startkontingenter
·      Reise, kost og losji på regattaer

For en eliteroer, dvs roere som aspirerer til et landslag i aldersbestemte klasser kan kostnadene beløpe seg til 15-20.000 kroner pr år. Dette inkluderer:
·      Medlemskontingent
·      Lisens
·      Treningssamling i Spania, uke 8
·      Treningssamlinger i regi av landslag
·      Deltakelse på landslag i regattaer, Junior -Nordisk, -EM, -VM, Ungdoms OL
·      Landslagsutstyr: treningsdrakter, ro-drakter, representasjonsklær
·      Startkontingenter
·      Reise, kost og oppholdskostnader på regattaer

STØTTEAPPARAT:
På regattaer stiller roklubben med følgende ressurser:
·      Trener
·      Lagleder 
·      Sjåfør ro-bil med tilhenger, er også materialforvalter

Ved regattaer som krever overnatting er det i tillegg behov for dugnadsinnsats fra foresatte. Følgende støtteapparat er nødvendig:
·      Forpleiningsansvarlige, en-to foresatte
·      Hjelp til å bære båter, en-to foresatte
·      Antallet avhenger av hvor mange roere som drar tile en regatta. Normalt trengs 3-4 biler i tillegg til ro-bilen